درباره ما

مجوز فعالیت

مجوز فعالیت

درباره دفتر خدمات سلامت اراک مهندس تکلو

۱. ایجاد اشتغال با استفاده از سرمایه و توان بخش خصوصی در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و تحقق اقتصاد مقاومتی به ویژه بند ۱ سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری
۲. بهره گیری از توان کارشناسی موجود در جامعه در حوزه رصد عوامل محیطی و کنترل عوامل بیماری زای محیطی
۳. افزایش سطح سلامت عمومی جامعه در راستای تحقق بند ۷ سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری
۴. کوچک سازی دولت با انتقال فعالیت های غیر حاکمیتی به بخش خصوصی بدون کاهش قدرت حاکمیتی دولت و در راستای تحقق بند ۱۶ از سیاست های اقتصاد مقاومتی
۵. توسعه خدمات بهداشت بدون ایجاد بار مالی برای دولت و با تکیه بر توان بخش خصوصی
۶. حذف ارتباطات مالی غیر متعارف
۷. افزایش بازدید بهداشتی و ممیزی منظم از مراکز صنفی و تولیدکنندگان مواد غذایی و در نتیجه کاهش تقلب در تولید، بسته بندی و ارائه مواد غذایی و سایر خدمات حوزه بهداشت محیط
۸. ایجاد رقابت بین مراکز صنفی برای بهبود کیفیت خدمات و افزایش سلامت به منظور دستیابی به درجه کیفی بالاتر و در نتیجه جذب مشتریان بیشتر
۹. انجام کلیه فعالیتهای ممیزی به صورت الکترونیکی و آنلاین
۱۰. اجرای بهتر سیاست های بهداشت محیط در وزارت بهداشت لذا این مرکز به منظور کمک به ارتقا سطح کیفی و بهداشتی اصناف محترم شهرستان اراک دایر گردید تا با ارائه خدمات مشاوره و نمونه برداری از مواد کاربردی و اعطای رتبه بهداشتی و سیب سلامت از وزارت بهداشت و استقرار در سامانه اصناف استاندارد، ضریب اطمینان مشتریان از محصول یا خدمت خریداری شده را افزایش دهد .
اعتماد به ما و همکاری با مشاوران و ممیزان این مرکز شما را در دریافت قوانین و دانش به روز و آگاهی از نواقص فنی مجموعه تان یاری نموده و از هزینه های ناشی از خطا و دوباره کاری می کاهد.
امید است بتوانیم به بهترین شکل خدمتگزارانی صدیق برای بهداشت محیط میهن عزیزمان باشیم


* افزایش بازدیدبهداشتی ازواحدهای صنفی جهت ارتقاءکیفیت بهداشت محیط
* حذف ارتباطات مالی غیرمتعارف
* انجام کلیه فعالیتهای ممیزی به صورت الکترونیکی وآنلاین
* اجرای بهترسیاستهای بهداشت محیط دروزارت بهداشت


لذا این مرکز به منظور کمک به ارتقای سطح کیفی و بهداشتی اصناف محترم اراک دایر گردید تا با ارانه خدمات مشاوره و نمونه برداری از مواد کاربردی و اعطای رتبه بهداشتی و سیب سلامت از وزارت بهداشت و استقرار در سامانه اصناف استاندارد˛ضریب اطمینان مشتریان از محصول یا خدمت خریداری شده را افزایش دهد .
اعتماد به ما و همکاری با مشاوران و ممیزان این مرکز شما را در دریافت قوانین و دانش به روز و آگاهی از نواقص فنی مجموعه تان یاری نموده و از هزینه های ناشی از خطا و دوباره کاری می کاهد. با این امید که بتوانیم در سایه لطف و همت شما عزیزان خدمت گذار کوچک و لایقی به شهرمان باشیم.

ژ 1-5
۰

تعداد اظهارنامه ثبت شده

ژ 1-6
۰

بهبود عملکرد اصناف (درصد)

ژ 1-7
۰

تعداد آموزش های بهداشتی

ژ 1-8
۰

آزمون ها و نمونه برداری

پیوست ها